Carousel 7
Carousel 382
Carousel 381

SPADE-GAMING

Mega 7

36%

99x ☑️ ⭕ ☑️ On

60x ⭕ ☑️ ☑️ Off

34x ⭕ ☑️ ☑️ On

9x ⭕ ☑️ ☑️ Off


Princess Wang

34%

41x ☑️ ⭕ ⭕ Off

32x ☑️ ⭕ ⭕ Off

69x ☑️ ⭕ ☑️ On


5 Fortune

29%

86x ☑️ ⭕ ☑️ On

72x ☑️ ⭕ ☑️ Off

52x ⭕ ☑️ ⭕ Off

25x ⭕ ☑️ ⭕ Off


Big Prosperity

37%

48x ⭕ ☑️ ⭕ On

24x ⭕ ☑️ ☑️ Off

44x ☑️ ⭕ ☑️ Off


Tiger Dance

75%

58x ☑️ ⭕ ⭕ Off

84x ⭕ ☑️ ☑️ On

43x ☑️ ⭕ ⭕ Off

18x ⭕ ☑️ ⭕ Off


Lucky Meow

40%

96x ⭕ ☑️ ☑️ Off

8x ☑️ ⭕ ☑️ On

58x ⭕ ☑️ ☑️ Off


Wong Po

80%

41x ☑️ ⭕ ⭕ On

41x ⭕ ☑️ ⭕ Off

89x ⭕ ☑️ ☑️ On

25x ⭕ ☑️ ⭕ Off


Brothers Kingdom

48%

81x ⭕ ☑️ ⭕ Off

78x ☑️ ⭕ ☑️ On

75x ☑️ ⭕ ☑️ Off

69x ⭕ ☑️ ⭕ Off


Sugar Bonanza

83%

57x ☑️ ⭕ ☑️ On

76x ⭕ ☑️ ☑️ On

21x ☑️ ⭕ ☑️ On


Ho Yeah Monkey

26%

27x ☑️ ⭕ ☑️ Off

56x ⭕ ☑️ ⭕ On

20x ⭕ ☑️ ☑️ On


Sexy Vegas

50%

13x ⭕ ☑️ ⭕ On

6x ☑️ ⭕ ☑️ On

11x ⭕ ☑️ ☑️ Off


Sea Emperor

37%

58x ⭕ ☑️ ⭕ Off

35x ☑️ ⭕ ⭕ Off

95x ⭕ ☑️ ☑️ Off

88x ☑️ ⭕ ⭕ Off


Great Stars

66%

51x ☑️ ⭕ ☑️ On

15x ☑️ ⭕ ⭕ Off

99x ☑️ ⭕ ⭕ Off


Magic Kitty

37%

64x ⭕ ☑️ ⭕ On

94x ☑️ ⭕ ☑️ On

47x ☑️ ⭕ ☑️ On


Candy Candy

44%

24x ☑️ ⭕ ☑️ On

73x ☑️ ⭕ ☑️ Off

31x ⭕ ☑️ ⭕ On

82x ⭕ ☑️ ⭕ Off


Wong Choy

59%

27x ☑️ ⭕ ☑️ On

45x ⭕ ☑️ ⭕ On

48x ☑️ ⭕ ⭕ On

74x ☑️ ⭕ ☑️ Off


Gold Panther Maxways

88%

21x ☑️ ⭕ ☑️ Off

60x ⭕ ☑️ ☑️ Off

89x ☑️ ⭕ ☑️ Off


Tiger Warrior

85%

38x ⭕ ☑️ ☑️ Off

42x ☑️ ⭕ ☑️ Off

100x ⭕ ☑️ ☑️ On


Lucky Koi

79%

96x ⭕ ☑️ ☑️ Off

54x ⭕ ☑️ ☑️ Off

27x ☑️ ⭕ ☑️ On


Santa Gifts

60%

91x ☑️ ⭕ ⭕ On

55x ☑️ ⭕ ⭕ Off

39x ☑️ ⭕ ☑️ Off


Heroes

44%

16x ☑️ ⭕ ☑️ On

26x ⭕ ☑️ ⭕ Off

67x ⭕ ☑️ ☑️ On


168 Fortunes

65%

45x ☑️ ⭕ ⭕ On

51x ☑️ ⭕ ⭕ On

22x ☑️ ⭕ ⭕ On


FaFaFa

34%

39x ⭕ ☑️ ☑️ Off

90x ⭕ ☑️ ⭕ On

46x ☑️ ⭕ ☑️ On


Big Prosperity SA

66%

98x ☑️ ⭕ ☑️ Off

39x ⭕ ☑️ ☑️ On

100x ⭕ ☑️ ⭕ Off


Great Stars SA

27%

57x ⭕ ☑️ ⭕ On

85x ⭕ ☑️ ☑️ Off

94x ⭕ ☑️ ☑️ On

11x ⭕ ☑️ ☑️ On


Book of Myth

55%

95x ☑️ ⭕ ⭕ Off

53x ☑️ ⭕ ⭕ Off

22x ⭕ ☑️ ☑️ Off

26x ☑️ ⭕ ☑️ Off


Gold Panther

55%

66x ⭕ ☑️ ☑️ Off

66x ⭕ ☑️ ☑️ On

74x ⭕ ☑️ ☑️ Off


Hugon Quest

49%

65x ☑️ ⭕ ⭕ On

37x ☑️ ⭕ ☑️ On

71x ⭕ ☑️ ☑️ On

69x ⭕ ☑️ ⭕ Off


ZEUS

54%

22x ☑️ ⭕ ☑️ On

24x ⭕ ☑️ ⭕ Off

70x ⭕ ☑️ ⭕ On


Love Idol

46%

9x ☑️ ⭕ ☑️ On

80x ⭕ ☑️ ⭕ On

19x ☑️ ⭕ ⭕ On


Golden Lotus SE

75%

74x ☑️ ⭕ ☑️ On

58x ⭕ ☑️ ☑️ On

20x ☑️ ⭕ ☑️ On


Candy Pop

62%

61x ☑️ ⭕ ☑️ Off

23x ⭕ ☑️ ☑️ On

91x ⭕ ☑️ ⭕ Off


Cai Yuan Guang Jin

25%

65x ⭕ ☑️ ⭕ On

56x ⭕ ☑️ ⭕ On

70x ⭕ ☑️ ☑️ Off


Adventure Iceland

95%

36x ☑️ ⭕ ☑️ Off

52x ☑️ ⭕ ☑️ Off

84x ☑️ ⭕ ⭕ On

42x ⭕ ☑️ ⭕ On


Dragon Empire

30%

6x ⭕ ☑️ ⭕ On

30x ☑️ ⭕ ☑️ Off

33x ☑️ ⭕ ⭕ On

22x ⭕ ☑️ ⭕ On


Fiery Sevens

62%

62x ⭕ ☑️ ☑️ On

25x ⭕ ☑️ ⭕ Off

56x ⭕ ☑️ ⭕ On


Rise of Werewolves

26%

35x ☑️ ⭕ ☑️ Off

78x ⭕ ☑️ ⭕ On

97x ⭕ ☑️ ☑️ On


Golden Fist

32%

34x ⭕ ☑️ ☑️ On

17x ☑️ ⭕ ⭕ Off

81x ⭕ ☑️ ☑️ On

54x ⭕ ☑️ ☑️ Off


Pocket Mon Go

57%

61x ☑️ ⭕ ⭕ Off

29x ⭕ ☑️ ⭕ On

11x ☑️ ⭕ ⭕ On

86x ☑️ ⭕ ☑️ On


Dragon Gold

46%

57x ⭕ ☑️ ☑️ Off

62x ⭕ ☑️ ☑️ On

15x ☑️ ⭕ ⭕ Off

99x ☑️ ⭕ ☑️ Off


888

92%

97x ☑️ ⭕ ⭕ Off

68x ⭕ ☑️ ☑️ Off

17x ☑️ ⭕ ☑️ Off


Ruby Hood

94%

89x ⭕ ☑️ ⭕ Off

80x ⭕ ☑️ ☑️ Off

15x ☑️ ⭕ ☑️ Off

5x ⭕ ☑️ ☑️ Off


Double Fortune

49%

65x ⭕ ☑️ ☑️ On

97x ☑️ ⭕ ⭕ Off

43x ⭕ ☑️ ☑️ On


Magical Lamp

42%

6x ☑️ ⭕ ☑️ On

90x ☑️ ⭕ ☑️ On

93x ⭕ ☑️ ⭕ Off

15x ⭕ ☑️ ⭕ Off


Poker Ways

86%

97x ⭕ ☑️ ⭕ Off

61x ⭕ ☑️ ⭕ Off

30x ⭕ ☑️ ⭕ On

47x ⭕ ☑️ ☑️ Off


Legacy of Kong Maxways

61%

76x ⭕ ☑️ ⭕ On

64x ⭕ ☑️ ⭕ On

69x ⭕ ☑️ ⭕ Off

45x ⭕ ☑️ ⭕ Off


Mr Chu Tycoon

48%

32x ☑️ ⭕ ☑️ Off

71x ☑️ ⭕ ⭕ Off

80x ☑️ ⭕ ☑️ On

51x ☑️ ⭕ ☑️ On


Iceland SA

32%

44x ☑️ ⭕ ⭕ On

25x ☑️ ⭕ ☑️ Off

14x ⭕ ☑️ ☑️ On


Roma

31%

28x ☑️ ⭕ ⭕ On

21x ⭕ ☑️ ☑️ On

79x ⭕ ☑️ ⭕ On


FaFaFa2

49%

20x ☑️ ⭕ ☑️ On

43x ☑️ ⭕ ⭕ Off

46x ☑️ ⭕ ⭕ On

38x ☑️ ⭕ ⭕ On


Journey to the Wild

83%

32x ☑️ ⭕ ⭕ Off

83x ☑️ ⭕ ⭕ On

5x ⭕ ☑️ ☑️ Off


Da Fu Xiao Fu

89%

75x ⭕ ☑️ ⭕ On

63x ☑️ ⭕ ☑️ Off

32x ⭕ ☑️ ⭕ On

34x ⭕ ☑️ ⭕ On


Caishen

34%

43x ⭕ ☑️ ☑️ Off

63x ☑️ ⭕ ☑️ Off

99x ☑️ ⭕ ☑️ On

34x ⭕ ☑️ ☑️ On


Baby Cai Shen

57%

99x ⭕ ☑️ ☑️ On

15x ⭕ ☑️ ⭕ Off

72x ☑️ ⭕ ⭕ On

77x ⭕ ☑️ ☑️ On


Joker's Treasure Exclusive

89%

79x ☑️ ⭕ ⭕ Off

78x ⭕ ☑️ ☑️ On

84x ⭕ ☑️ ☑️ On


Emperor Gate SA

82%

55x ⭕ ☑️ ⭕ Off

41x ⭕ ☑️ ⭕ Off

15x ⭕ ☑️ ☑️ On

85x ☑️ ⭕ ☑️ Off


Festive Lion

30%

80x ☑️ ⭕ ☑️ Off

51x ⭕ ☑️ ⭕ On

66x ⭕ ☑️ ⭕ Off


Pirate King

81%

28x ☑️ ⭕ ⭕ Off

60x ⭕ ☑️ ⭕ On

75x ⭕ ☑️ ☑️ Off

9x ☑️ ⭕ ☑️ Off


Gold Rush Cowboy

64%

82x ⭕ ☑️ ⭕ Off

60x ⭕ ☑️ ☑️ Off

21x ⭕ ☑️ ⭕ Off

81x ⭕ ☑️ ⭕ Off


Lucky Cai Shen

43%

42x ☑️ ⭕ ⭕ On

72x ⭕ ☑️ ☑️ Off

43x ⭕ ☑️ ☑️ Off


Rabbit Riches

79%

6x ☑️ ⭕ ☑️ On

24x ☑️ ⭕ ☑️ On

65x ⭕ ☑️ ☑️ Off


Wow Prosperity

73%

46x ☑️ ⭕ ⭕ On

79x ☑️ ⭕ ☑️ On

21x ☑️ ⭕ ⭕ On


5 Fortune SA

79%

58x ☑️ ⭕ ⭕ Off

14x ⭕ ☑️ ⭕ On

68x ☑️ ⭕ ⭕ Off

44x ☑️ ⭕ ☑️ Off


Christmas Miracles

54%

83x ⭕ ☑️ ⭕ Off

26x ⭕ ☑️ ⭕ On

73x ☑️ ⭕ ⭕ On

77x ⭕ ☑️ ⭕ On


Double Flame

61%

75x ⭕ ☑️ ⭕ On

93x ☑️ ⭕ ⭕ On

16x ☑️ ⭕ ⭕ Off

15x ☑️ ⭕ ⭕ Off


Crazy Bomber

25%

88x ⭕ ☑️ ⭕ On

36x ☑️ ⭕ ⭕ On

15x ☑️ ⭕ ☑️ On

58x ☑️ ⭕ ⭕ Off


Royal Katt

76%

99x ☑️ ⭕ ☑️ On

42x ☑️ ⭕ ☑️ Off

19x ⭕ ☑️ ☑️ On


Lucky Koi Exclusive

47%

48x ☑️ ⭕ ⭕ On

5x ⭕ ☑️ ⭕ Off

95x ☑️ ⭕ ⭕ On


Three Lucky Stars

25%

60x ☑️ ⭕ ☑️ Off

85x ⭕ ☑️ ⭕ Off

69x ⭕ ☑️ ⭕ On

14x ☑️ ⭕ ⭕ Off


Captain Golds Fortune

75%

61x ⭕ ☑️ ☑️ Off

22x ☑️ ⭕ ⭕ On

100x ☑️ ⭕ ☑️ Off

24x ⭕ ☑️ ⭕ On


Muay Thai Fighter

41%

9x ☑️ ⭕ ☑️ Off

13x ☑️ ⭕ ☑️ On

75x ⭕ ☑️ ☑️ Off


Fiery Sevens Exclusive

77%

35x ⭕ ☑️ ☑️ On

62x ☑️ ⭕ ⭕ On

71x ☑️ ⭕ ☑️ On


Dragon Gold SA

40%

89x ⭕ ☑️ ⭕ On

32x ⭕ ☑️ ⭕ On

62x ⭕ ☑️ ☑️ On


Golden Chicken

28%

49x ☑️ ⭕ ⭕ On

91x ☑️ ⭕ ☑️ Off

24x ⭕ ☑️ ⭕ On


Golden Monkey

50%

66x ☑️ ⭕ ⭕ On

7x ⭕ ☑️ ⭕ Off

16x ⭕ ☑️ ⭕ On

100x ☑️ ⭕ ⭕ On


Triple Panda

65%

12x ⭕ ☑️ ☑️ Off

84x ☑️ ⭕ ☑️ Off

15x ☑️ ⭕ ⭕ Off


King Pharaoh

70%

65x ☑️ ⭕ ⭕ Off

92x ☑️ ⭕ ⭕ Off

23x ☑️ ⭕ ⭕ On


Wild Wet Win

46%

90x ☑️ ⭕ ☑️ Off

39x ⭕ ☑️ ☑️ Off

35x ☑️ ⭕ ⭕ On


First Love

60%

32x ⭕ ☑️ ⭕ Off

79x ☑️ ⭕ ⭕ On

12x ⭕ ☑️ ⭕ On


5 Fortune Dragons

47%

71x ⭕ ☑️ ☑️ Off

15x ☑️ ⭕ ⭕ On

17x ⭕ ☑️ ⭕ On

100x ☑️ ⭕ ☑️ On


Dancing Fever

88%

100x ⭕ ☑️ ☑️ On

16x ⭕ ☑️ ⭕ On

10x ☑️ ⭕ ⭕ Off

34x ⭕ ☑️ ⭕ On


Cai Shen 888

60%

76x ⭕ ☑️ ⭕ On

95x ⭕ ☑️ ⭕ On

84x ☑️ ⭕ ☑️ Off

75x ⭕ ☑️ ⭕ Off


Jungle King

76%

60x ☑️ ⭕ ⭕ Off

12x ⭕ ☑️ ☑️ On

45x ⭕ ☑️ ⭕ Off


Prosperity Gods

74%

84x ⭕ ☑️ ☑️ Off

60x ☑️ ⭕ ⭕ On

26x ☑️ ⭕ ⭕ On


Jokers Treasure

91%

92x ⭕ ☑️ ☑️ Off

24x ⭕ ☑️ ☑️ On

58x ⭕ ☑️ ⭕ Off

79x ⭕ ☑️ ☑️ Off


Legendary Beasts Saga

52%

39x ⭕ ☑️ ⭕ Off

8x ⭕ ☑️ ☑️ Off

72x ⭕ ☑️ ☑️ Off

10x ☑️ ⭕ ⭕ On


Golden Whale

28%

43x ⭕ ☑️ ☑️ Off

71x ☑️ ⭕ ⭕ On

76x ☑️ ⭕ ☑️ On


Caishen Deluxe Megaways

81%

36x ☑️ ⭕ ☑️ On

79x ☑️ ⭕ ⭕ Off

55x ☑️ ⭕ ☑️ On

86x ⭕ ☑️ ☑️ Off


Kungfu Dragon

85%

71x ⭕ ☑️ ⭕ Off

34x ⭕ ☑️ ☑️ On

75x ⭕ ☑️ ☑️ Off


Mayan Gems

39%

55x ☑️ ⭕ ☑️ On

36x ☑️ ⭕ ⭕ On

24x ☑️ ⭕ ☑️ Off

17x ⭕ ☑️ ⭕ Off


Mermaid

51%

86x ⭕ ☑️ ⭕ Off

5x ⭕ ☑️ ⭕ Off

15x ☑️ ⭕ ⭕ Off


Lucky Feng Shui

32%

31x ☑️ ⭕ ⭕ Off

14x ☑️ ⭕ ⭕ Off

14x ☑️ ⭕ ☑️ Off

80x ⭕ ☑️ ☑️ On


Fruits Mania

50%

6x ⭕ ☑️ ☑️ On

25x ☑️ ⭕ ☑️ Off

69x ☑️ ⭕ ⭕ On

58x ☑️ ⭕ ☑️ On


Sugar Party

91%

80x ⭕ ☑️ ⭕ Off

24x ☑️ ⭕ ⭕ Off

66x ⭕ ☑️ ⭕ Off

82x ☑️ ⭕ ⭕ On


Panda Opera

93%

43x ⭕ ☑️ ☑️ Off

51x ⭕ ☑️ ⭕ Off

91x ⭕ ☑️ ☑️ On

97x ⭕ ☑️ ☑️ Off


Fist of Gold

27%

95x ⭕ ☑️ ☑️ Off

69x ☑️ ⭕ ⭕ Off

55x ⭕ ☑️ ⭕ On

73x ☑️ ⭕ ☑️ On


Money Mouse

67%

91x ⭕ ☑️ ☑️ On

6x ⭕ ☑️ ⭕ Off

33x ⭕ ☑️ ⭕ Off

33x ☑️ ⭕ ⭕ On


Royale House

40%

74x ⭕ ☑️ ⭕ Off

56x ☑️ ⭕ ☑️ On

38x ☑️ ⭕ ⭕ Off


Wong Choy SA

63%

49x ⭕ ☑️ ⭕ Off

78x ⭕ ☑️ ⭕ Off

33x ☑️ ⭕ ⭕ On

71x ⭕ ☑️ ⭕ On


Space Conquest

78%

53x ⭕ ☑️ ☑️ Off

52x ⭕ ☑️ ☑️ Off

84x ⭕ ☑️ ☑️ On


Rich Caishen

62%

56x ⭕ ☑️ ⭕ Off

99x ⭕ ☑️ ☑️ On

81x ⭕ ☑️ ☑️ Off

94x ⭕ ☑️ ☑️ Off


Highway Fortune

68%

84x ☑️ ⭕ ☑️ On

48x ⭕ ☑️ ⭕ On

19x ☑️ ⭕ ☑️ On


Emperor Gate

76%

51x ⭕ ☑️ ☑️ Off

100x ⭕ ☑️ ☑️ On

32x ☑️ ⭕ ⭕ On

16x ⭕ ☑️ ☑️ On